Akupunktur og spiseforstyrrelser

Psykoterapeut og Akupunktør Karen Bro har specialiseret sig i behandling af spiseforstyrrelser og i at afhjælpe de ubalancer der præger lidelsen. f.eks. uro, fordøjelsesproblemer og søvnforstyrrelser mm.
Afgangsopgave på Akupunktur Akademiet af Karen Bro 2010

Effekten af TCM- akupunktur som del af tværfaglig indsats for mennesker med spiseforstyrrelser

Projektets formål og problemformulering

Formål
Jeg vil undersøge om akupunktur, brugt som del af en tværfaglig behandlingsindsats, kan støtte og evt. fremskynde en helbredelsesproces gennem at bringe klienterne i bedre fysisk og følelsesmæssig balance. Endvidere undersøge, om akupunktur-behandlingen gør, at klienterne føler en større tillid til, at de kan profitere af deres behandling som helhed.

Problemformulering
Kan akupunktur, brugt som del af en tværfaglig behandlingsindsats, støtte og fremskynde en helbredelsesproces for mennesker med spiseforstyrrelser.

Kan akupunktur gøre at klienterne føler en større tillid til, at de kan profitere af deres behandling som helhed.

Opgavens baggrund og målgruppe
Jeg har siden 1098 arbejdet med ambulant behandling af mennesker med spiseforstyrrelser i Abegg & bro – Center for spiseforstyrrelser. Da jeg i sin tid fattede interesse for denne målgruppe var der meget få og mangelfulde behandlingstilbud.

Jeg blev berørt af den mangel på forståelse der var for de psykologiske mekanismer i lidelsen og den rigiditet der var i behandlingssystemet. Mit ønske var at vise hvor stor forskel empati og indlevelse kan gøre i behandlingstilgangen og at medvirke til at udvikle nye strategier.

Vores opfattelse var at problemet er helhedsorienteret og berører såvel krop, sind og ånd som det sociale liv hos personen med spiseforstyrrelse og dennes pårørende. Vores tese var derfor at det var et helhedsorienteret behandlingstilbud med en tværfaglig indsats, der behøvedes.

I årene 2005-2010 har vi modtaget midler til metodeudvikling af tværfaglige behandlingsstrategier med hovedvægt på psykologisk tilgang, for klienter over 14 år indenfor målgrupperne:

Spiseforstyrrelser: spiseforstyrrelser eller udpræget risikoadfærd med tvangsmæssige: slankekure / vægtregulering med motion / opkastning / overspisning / kontroltab / vægt- og sundhedsfokusering

Efterværn: som har været behandlet, og står foran en social generobringsproces

Svære spiseforstyrrelser: Personer som er motiverede for behandling; men af forskellige grunde ikke kan få plads i det offentlige regi. Kan være helt eller delvist ude af stand til at arbejde eller følge undervisning på grund af deres spiseforstyrrelse.

Deltagerne i akupunkturprojektet er fra alle tre målgrupper og i alderen 23-40 år

Jeg ser akupunkturen som et muligt indsatsområde i det tværfaglige spekter.

Rammer
Opgavens kliniske behandlinger er udført i Abegg og Bro – Center for spiseforstyrrelser i Baggesensgade 9. Deltagerne er klienter der i forvejen er i tværfaglig behandling, og som har meldt sig til at modtage 5 akupunkturbehandlinger som supplement.

Metode

 • At lave TCM-diagnoser ud fra kliniske fund hos den enkelte klient
 • At se om der er gennemgående ubalancemønstre i klientgruppen
 • At belyse udviklingen i en række nøglesymptomer hos den enkelte klient.

Hvis opgaven har din interesse så kontakt Karen Bro på 27 11 98 24 eller karen@abeggbro.dk

Massage, akupunktur og hypnoterapi

Massage, akupunktur TCM og NADA-øreakupunktur og hypnoterapi

Individuel kropsbehandling f.eks. massage, akupressur og shiatzu.

Akupunktur og spiseforstyrrelser.

Ledende terapeut Karen Bro afsluttede uddannelse som akupunktør på AkupunkturAkademiet.
Hun har efterfølgende fremlagt sin afgangsopgave ‘Akupunktur og Spiseforstyrrelser’ på Panum Instituttet og på AkupunkturAkademiets konference i Assens. Vi kan derfor nu tilbyde akupunktur til støtte for mennesker med spiseforstyrrelser.

Abegg og Bro tilbyder NADA-metoden som supplement til dit terapiforløb.

NADA er fem små nåle der sættes på dine ører. Du sidder i ca. 45 min. med dem på. NADA virker bedst 2 x ugentligt, i starten. Regn med ca. 10-15 behandlinger over 5-8 uger.

NADA-bahandling behandler/letter:

 • Afbalancerer og styrker din krop.
 • Afbalancerer aggressivitet.
 • Angst og panik anfald.
 • Depression.
 • Dårlig søvn.
 • Forebygger tilbagefald.
 • Fysisk og psykisk uro.
 • Hovedpine.
 • Hurtig puls, hjertebanken og højt blodtryk.
 • Irritabilitet.
 • Kvalme.
 • Kuldefornemmelser.
 • Manglende søvn.
 • Mareridt.
 • Rysten og muskel kramper.
 • Smerter.
 • Snue.
 • Stress.
 • Svedtendens.
 • Søvnløshed.
 • Tankemylder.
 • Tarmproblemer.
 • Træthed.

Karen, Theresa og Athina kan alle NADA-metoden.

Henvend dig til en af dem og få en aftale.

Qi Gong & kropsbevidsthed

Lær en enkel metode til at forbedre dit helbred, balancere krop og sjæl og modvirke stress og spændinger. v/ Karen Bro, aut. instruktør i Biyun-metoden.

Hvad er Qi Gong?

Qi Gong er en kinesisk bevægelsesform der styrker helbred og livskraft, fordi den bygger på en dyb viden om kroppens funktion og energibaner. Kineserne ser det at vores mave og fordøjelse fungerer som helt centralt i vores helse og denne metode styrker virkelig det område.

Qi Gong er en af grundpillerne inden for traditionel kinesisk medicin. Den bygger på samme medicinske og filosofiske tænkning som akupunktur, men med den forskel, at man med Qi Gong behandler sig selv.

Metodens enkle, bløde, langsomme og naturlige bevægelser udgør et kraftfuldt og effektivt selvbehandlingssystem der både virker forebyggende og helbredende.

Metoden bygger på selvhjælp og fremmer og aktiverer kroppens egen, iboende evne til at helbrede og regenerere sig selv.

Metoden bygger på en helhedsopfattelse af mennesket, hvor krop, sind og sjæl påvirker hinanden.

Hvordan gør vi?

I en spiseforstyrrelse og selvskade er forholdet til krop og motion ofte destruktivt enten med stor mental kontrol eller med ligegyldighed eller had overfor kroppen.

Qi Gong bygger på dyb viden om kroppens funktion og dens samarbejde med psyken – og naturen. Gennem instruktionerne gives en støtte til at balancere mental kontrol og kropslig afslappelse ved at forbinde sig med kroppens og psykens ressourcer. Fokus flyttes fra stress, udseende og præstation i en ydrestyret oplevelse af egen krop – til at opleve kroppen indefra og erfare ro, afspænding og accept af følelserne i kroppen. Qi Gong styrker således kropsbevidstheden og indeholder afspænding og visualisering af en sund krop i kontakt med naturen. Dette fremmer de regenerative processer i kroppen.

Qi Gong giver styrke, smidighed og balance, og løsner spændinger i kroppen. Undervisningen skaber et individuelt kropsarbejde i en gruppe, hvor den enkelte kan koncentrere sig om sin egen proces; men stadig opleve fællesskab.

Forventet udbytte

Deltagerne får styrket deres kropsbevidsthed og sammenhængen mellem deres krop og psyke. De bliver støttet i at opleve sig selv indefra. Herved er der mulighed for at den destruktive mentale kontrol mindskes.

Hvad kan daglig træning give dig

 • Vitaliserer kroppen helt ned på celleplan og giver hermed mere energi.
 • Dæmper søvnlidelser, angst, udbrændthed og depression.
 • Fremmer hukommelse, koncentration og evnen til at løse komplekse opgaver.
 • Øger personligt overskud, arbejdsglæde, velvære og tilfredshed.
 • Skaber indre ro, velvære, større nærvær og opmærksomhed i dagligdagen.
 • Fordyber kontakten indadtil og giver større perspektiv på tilværelsen.
 • Giver større selvværd, selvaccept og selvforståelse.
 • Styrker evnen til at fuldt og helt at være til stede i nuet.
 • Balancerer krop og sind

Information og tilmelding: Karen Bro, aut. instruktør tlf.: 27 11 98 24, mail: karen@abeggbro.dk

Medicinsk Qi Gong efter Biyunmetoden

Dong Gong – trin 2

Qi betyder livskraft, Gong betyder metode.

Qi Gong er en kinesisk selvhelbredelsesmetode med 5000 år gamle rødder. Medicinsk Qi Gong er en metode til aktivt og bevidst at forny kroppens livskraft.

Træning med Qi Gong forbedrer koncentration og indlæring, modvirker stress og spændinger, styrker immunforsvaret, fremmer kreativitet og mentalt velvære og balancerer krop og sind.

I denne videregående træning bevæger vi os ind i en større kontakt med qi-energien.

Qi- strømmen bevæger kroppen og tilfører krop, sind og sjæl ny, kraftfuld energi.

Bevægelserne er større og mere flydende end i jichu gong – 1. Trin.

Koncentrationen er energikuglen, som vi flytter rundt med uden for kroppen, inde i kroppen.

Et Dong Gong kursus indebærer min. 14 timers undervisning. Der medfølger CD – og kompendium.

Efterfølgende kan vi i fællesskab aftale eftertræf.

Kærlig hilsen

Karen