Pårørende

Pårørendes muligheder hos os:

 • Vi har gratis anonym telefonrådgivning hver dag kl. 8-9 og tirsdag kl. 19-21.
 • Du/I kan også komme til personlig rådgivning.”Hvordan hjælper jeg bedst muligt”?
 • Du kan tale med andre pårørende i gruppen om spiseforstyrrelsen, OCD, cutting, HSP, depression, angst….
 • Du kan få en større forståelse, skelneevne og sygdomsindsigt, så du har mulighed for at ændre det nødvendige
 • Du kan deltage i en terapi, så dialogen styres af terapeuten. Dette giver stor indsigt og en god dialog.
 • Du kan altid sidde og vente i vores hyggelige venteværelse med kaffe og the.

Nedenfor beskrives kursus/gruppe for forældre til personer med spiseforstyrrelser/ selvskade og høj sensitivitet.

Pårørendegruppe

Som pårørende er der fordele ved at deltage i en gruppe:

 • Det styrker dig at være i et fælleskab med pårørende (fam.+kæreste) til én med spiseforstyrrelse eller selvskade.
 • Det er en støtte og en rigdom at høre om andres erfaringer
 • Det er en lettelse at blive forstået, set og hørt
 • Det hjælper at drøfte din situation med nogen, der kender det hele fra sig selv
 • Det er en god støtte at få ideer og se muligheder til, hvad du kan gøre – samt at det hjælper
 • Det er en nødvendighed at få træning til de svære situationer.

Det kan føles svært at være tæt på et menneske med en spiseforstyrrelse.

I mange små og store situationer opstår der tvivl, om hvilken reaktion der er hensigtsmæssig og i orden – overfor den, der er psykisk syg og lider – og overfor én selv.

Tit kan en øjensynlig lille bemærkning skabe en situation som tilspidser sig, uden at du rigtig ved, hvad der sker eller hvad der sætter det i gang.

Mennesker med spiseforstyrrelser er ofte Særligt Sensitive Personer(HSP) og det følsomme sind reagerer lynhurtigt i kontakten, enten ved en tilbagetrækning eller ved en udad-reaktion i et vredesudbrud, uden personen bevidst kan styre det i en anden retning.

Vi kan også selv reagere med vrede, sorg eller afmagt, fordi der er meget angst i forbindelse med sygdommen.

Hvorfor bliver kontakten så svær?

Når kontakten bliver svær, kan det skyldes, at vi som forældre eller partner mister tålmodigheden, bliver urolige og måske ikke får sat en grænse. Det kan opleves som at være ´ude af den´, blive sårbar eller at trække sig ind i sig selv. Dog siger vi ofte: “Hellere vred end – væk”, fordi nærvær og ærlighed er meget vigtigt i kontakten mellem børn og forældre/kærestepar.

Allesammen tilstande, som også ses hos personen med spiseforstyrrelse, selvfølgelig. Så hvis både du og din syge datter mister tålmodigheden med jer selv, hinanden og situationen, skal det jo gå galt.!!

Når nærværet forsvinder, så bliver kontakten svær.

Hvordan imødekommes den store følsomhed (HSP)?

Det har stor betydning for den gode kontakt, at du som pårørende er opmærksom på, hvilken tilstand du selv er i. Er du f.eks. stresset, fraværende, irriteret, såret, vred, magtesløs eller opfarende?  Disse tilstande har udspring i nervesystemet og mærkes i maven. Da en spiseforstyrrelse jo er en nervøs psykisk lidelse, vil din ustabile tilstand give utryghed for dit barn/din kæreste. Derfor er det vigtigt, at du sørger for, at du er rolig, k-ærlig, forstående og lyttende. Dette er nogle af de værdier, der er nødvendige i mødet med den store følsomhed. Selvfølgelig skal der være en stor indlevelse og en rafineret situationssans tilstede.

Hvordan ændrer du dine indre tilstande?

Ved at få viden om nervesystemernes funktioner og at træne din opmærksomhed på kroppens signaler bl.a. via små øvelser, tilegner du dig gradvist en ny forståelse og nye erfaringer. Du kan derved blive mere nærværende og rolig i samværet med dit barn.

Hvordan kommer vi til at tale sammen igen?

Der gives eksempler på virksomme talemåder, så du kommer til at forstå, hvorfor almindelig daglig tale let misforstås. Du vil vide, at det rigtige ordvalg, på den rigtige måde, også er støttende og omsorgsfuldt i de svære situationer. Reaktionerne er let aflæselige, og du vil, efter et par situationer hjemme hos dit barn/børn, vide, om det også var “Det rigtige ordvalg”, henvendt på den rigtige måde.

Indhold :

 • om den mangefaktuelle årsagsforklaring og HSP.
 • om diagnosesystemer og forskellige faktorer
 • om nervesystemet
 • om kontakt og grænser
 • om kommunikation
 • om ernæringen
 • erfaringsudveksling, opsamling og evaluering