Tværfaglige forløb

Abegg & Bro – Et Center for Livskompetense er et privat center, der gennem en årrække på over 15 år har specialiseret sig i ambulant terapeutisk hjælp til personer med spiseforstyrrelser, cutting og deres pårørende.

Vores tværfaglige forløb fokuser på individuel terapi, ernæringsterapi og pårørenderådgivning.

Specialet fokuserer ligeledes også på HSP (Higly Sensitive Persons), som i sit yderste kan fører til misbrugs livsstile eller sociale dysfunktioner.

Vi blev i foråret 2004 tildelt midler fra Socialministeriet til gennemførelse af metodeudviklingsprojekter for to målgrupper og startede i august 2004 og feb 2005 terapiforløb, for hver af de to målgrupper, med hver 8 deltagere. Klienterne kom fra forskellige kommuner.

Disse forløb blev gennemført med gode resultater, som er beskrivet i vores rapporter. Se under: Metodeudvikling. ‘Konsulentkompagniet’ har fungeret som ekstern evaluator. Se ligeledes deres rapporter, som betalt af ovennævnte midler.

I 2005-2006 fik vi midler til at gentage forløbene og endvidere gennemføre 2 forløb for personer med svære spiseforstyrrelser.

I 2007-2009 fik vi tildelt midler til, at videreføre de tre typer forløb, samt desuden udvikle og beskrive vores metode omkring personer med selvskadende adfærd som f.eks. cutting

Terapiforløbene er sammensat på grundlag af vores erfaringer, ud fra klienternes behov. Projekterne dannede grundlag for yderligere og extern evaluering, samt synliggørelse af metodernes effekt, så vi derigennem kan bidrage til den fælles viden om, hvordan man bedst kan hjælpe personer med spiseforstyrrelser, cutting og deres pårørende.

Læs rapporterne under metoder.