Særligt Sensitive mennesker – Hvad er HSP?

Virker dette genkendeligt?

Har du en stærk forestillingsevne og livlige drømme?
Er det meget vigtigt for dig at have tid for dig selv?
Bliver du hurtigt forstyrret af støj og uorden?

– Så er du måske et særligt sensitivt menneske.

Abegg og Bro har mange års erfaring i at støtte HSP (Higly Sensitiv Person/Højt Senitive Personer)

Særligt sensitive mennesker

Elaine Aron har skrevet bogen og Borgens forlag skriver følgende:

I grundbogen Særligt sensitive mennesker forklarer psykolog Elaine Aron, der er en internationalt anerkendt ekspert på området og selv særligt sensitiv, hvad det vil sige at være særligt sensitiv, hvordan man via en simpel test kan fastslå dette træk hos sig selv, og hvordan man vender det til sin styrke.

Aron kommer ind på både kost og sundhed, parforhold og arbejdsliv og giver redskaber til, hvordan man som særligt sensitiv opnår et bedre selvværd, reparerer fortidens traumer og skaber et mere tilfredsstillende liv.

Elaine Arons budskab er, at sensitive mennesker er i besiddelse af vigtige kvaliteter, som samfundet har brug for, fx indføling og kreativitet og evnen til at mærke deres følelser mere intenst. Det er vigtigt, at de sensitive får en ny selvforståelse: de er ikke mærkelige eller “defekte” – de har blot nogle andre karaktertræk, som er mindst lige så værdifulde.

C

Bogen er blevet en klassiker inden for sit felt, og mange, der har læst den, beretter om, hvordan de er blevet følelsesmæssigt påvirkede, fordi de for første gang har følt sig forstået, mødt og set som dem, de er.

Alle med interesse for området – både de særligt sensitive og dem, der ikke er, samt behandlere og terapeuter – kan have stor glæde af at læse bogen. Elaine Aron baner på enestående vis vejen for at gøre sensitivitet til en velsignelse og ikke et handicap.

Omslag ved Lars Rosenquist Bech-Jessen; oversat af Otto Sigvaldi

Test dig selv – Er du et særligt sensitivt menneske?
Test – er dit barn særligt sensitiv?
Her kan du køben bogen: Særligt sensitive børn

Alle mennesker kan føle sig overhvældet engang imellem, men for de særligt sensitive er det en del af dagligdagen. Hvert femte barn har en særlig form for sensitivitet. De registrerer og bearbejder hverdagens deltaljer dybere, længere og mere nuanceret. De har et mere følsomt nervesystem, som reagerer kraftigere over for for eksempel lyd, lys, syn og lugt, og som bearbejder information fra omgivelserne grundigere. HSP kan ses som et biologisk temperament, som kan lokaliseres til hjernens nervesystem, og også i et stresshormon, der har samme effekt på barnet, som et særdeles højt protion adrealin. Der er mange nuancer og grader af sensiviteten inden for 15-20% af befolkningen. HSP ses i særlig grad ved hverdagens spidsbelastninger. Personlighedstrækket eksisterer hele livet igennem. Derfor er det af afgørende vigtighed, at personen lærer at acceptere og leve med HSP. Denne følelsesmæssige intelligens kan og skal jo befordres, støttes og være i centrum for udviklingen.

Hvordan finder du balancen i din hverdag…?
Blandt andet ved:
• At tro på impulser og signaler fra din krop
• At lytte, forstå og handle på egne behov – før du støtter andre
• At sørge for trygge omgivelser, uden at isolerer dig
• At bevare selvtilliden, sammen med din sunde vurdering
• At håndtere konflikter ærligt i en kærlig tone og en rolig atmosfære
• At bevare ansvaret og give slip på skyld og bekymringer

HSP opfatter sublime nuancer, som andre ikke opfatter og er ofte mere intuitive og opmærksomme på andre menneskers stemninger og følelser. Overstimuleringen af nervesystemet kan samtidig betyde, at de let bliver overvældede og udmattede. Derfor har de behov for alenetider i løbet af dagen og har, uden denne alenetid, ofte svært ved at forholde sig til omverdenen.

Denne forskel i nervesystemet er for de fleste menneskers vedkommende nedarvet, og undersøgelser viser, at hele 15-20% af befolkningen er særligt sensitive, oftest uden at ane det og med store problemer til følge. For mange særligt sensitive har nemlig oplevelser helt tilbage fra barndommen af at være anderledes. De har måske oplevet at blive negativt bedømt på grund af deres sensitivitet og har fået følelsen af at være forkerte, svage eller ikke gode nok. Forskningen har påvist en høj grad af arvelighed, som familiemedlemmer hyppigt genkender, når først de hører beskrivelsen af HSP.

Som voksen kan oplevelsen af manglende selvværd være blevet yderligere forstærket, ved en følelse af ikke at passe ind i et samfund, hvor vi konstant udsættes for stress og en strøm af information.

“What is love?
The total absence of fear “said the Master.
What is it we fear?”
“Love” , and to loose it again! “said the Master 

— Anthony de Mello.

Tankevækkende  og uhyggelig udvikling
I 1994 blev der stillet 2.063 diagnoser på børn og unge.
11 år efter 7  gange flere
I 2005 fik    14.500 børn og unge stillet en psykiatrisk diagnose
I 2008 blev 14.959 børn og unge henviste til B&U psykiatrisk afd.
(Kilde: Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab)

Tankevækkende
Særligt Sensitive personer har medfødte ressourcer og evner at udvikle

Uhyggelig udvikling
Sanse-sarte børn kræver omsorg og beskyttelse p.g.a. medfødt traume
Dette er en både meget tankevækkende og uhyggelig udvikling. Og vi bliver nødt til at vågne op og se på, hvad der sker med disse børn og unge, med ”nye briller” – nye indfaldsvinkler og en langt større rummelighed for forskelligheder.
Et af vores løsningsforslag og håb er bl.a., at endnu flere fra den etablerede verden – psykologer, psykiatere, plejepersonale samt andre personalegrupper som skolelærere og pædagoger, vil bruge os som konsulenter. Vi har en supplerende indfaldsvinkel til vores sensitive børn og unge. Dette samarbejde udmønter indtil nu, hver gang i et konstruktivt samarbejde til gavn for børn, familierne og fagligheden.
Vi glæder os over, at flere og flere børnepsykiatere og børnelæger er begyndt at sige fra over for al denne sygeliggørelse og mangel på rummelighed over for børn, der er anderledes end flertallet af børn.

Vi tager ud, og gerne sammen med andre, og holder foredrag for daginstitutioner/skoler/seminarier mv. om nutidens børn og unge, Særligt Sensitive Børn.
Vi tager også gerne på institutionsbesøg i forbindelse med børn med særlige behov. Vi arbejder med disse børn og deres familier i terapierne (mere end 13 år) og vi har 18 år institutionserfaring som ledende støtteperson for børn og deres familie med særlige behov, dvs. børn, som har brug for ekstra rummelighed, forståelse, anerkendelse, kærlig omsorg, støtte og vejledning.

Har I brug for en sparringspartner/en person udefra, som kan se på børnene og jer med nye friske øjne, nye indfaldsvinkler og nye muligheder, så ring gerne og aftal et besøg.
Har I som personalegruppe brug for mere viden om børnene, hvordan I bedst kan forholde jer til disse børn eller andet, kommer en af os gerne til et p-møde/p-dag og holder et indlæg.
Vi arrangerer også gerne fagoplæg sammen med andre og holder pædagogisk kursus i institutionen/på skolen, med hovedvægt lagt på de sensitive/anderledes børn og personalets selvudvikling. Bl.a. inddrager vi ernæringsterapeuter, med stor succes, især for de hyper aktive børn.

Ring: Abegg & Bro tlf. 27119824 eller tlf.. 27119825

På glædelig gensyn

Lille Gruppe for Særligt Sensitive HSP

Kan du kende det, at du:

 • hører alle de små lyde?
 • ser andres forvirring og generthed?
 • mærker de spændte stemninger?
 • hurtigt får ondt i maven eller hovedet over onde “vittigheder”?
 • synes, at de overfladiske samtaler er uinteressante?
 • at det vilde ungdomsliv med drug, røg og rod er ubehageligt?
 • er meget følsom i situationer, hvor andre kan være ligeglade?
 • tager ansvar for, at alle andre har det godt?

Vi vil gerne invitere dig til at undersøge emnet nærmere.

Du kommer til at:

 • høre noget om de mange måder, som særlig sensitivitet kan udspille sig på
 • lære din egen sensitivitet bedre at kende og måske komme til at værdsætte den mere!
 • opdage hvordan du har beskyttet dig mod at mærke din sensitivitet
 • høre om måder til at håndtere de svære situationer, der kan opstå for en sensitiv
 • lære at bruge de redskaber, der passer bedst til dig bl.a. fra mindfullness-metoderne

Hvordan gør vi i Workshoppen?

I Workshoppen gennemfører vi en lørdag fra kl 10 – 16 , hvor vi kommer med et oplæg. Herefter får du lejlighed til at undersøge, hvordan det er for dig sammen med en anden. D.v.s. en lille dialog på tomandshånd. Derefter udveksler vi erfaringer i hele gruppen og supplerer med metoder, øvelser og “fiduser” samt evt. mere teori efter behov. Dagen gentages igen. Denne gruppe er ikke fortløbende.

Du skal ikke være bekymret, hvis du ikke lige kan få fat på, hvordan det har været for dig. Vi hjælpes ad, og tit bliver vi inspireret af at høre, hvordan det har været for andre. Både til at genkende det – og til at se, at sådan var det ikke hjemme hos os.

Dagen indeholder:

 1. mere om sensitivitet, og hvordan vi ser den.
 2. din sensitivitet som barn, mor, far, søskende i din familie.
 3. tiden i skolen – evt. i arbejdslivet
 4. hvad gør vi for at passe på os selv? Hvad har du gjort for at passe på dig? Fordele og ulemper.
 5. supplerende forståelser og indøvning af teknikker og “fiduser” bl.a. ud fra mindfullness-metoderne.

Hvordan gør vi i den Lille Gruppe?

Gruppen mødes i 1½ time. Denne lille gruppe er fortløbende, så længe deltagerne ønsker det. Den starter med to personer og forøges, når nye ønsker at deltage. Der er max. 6 i denne lille gruppe. Vi tager altid udgangspunkt i den nuværende situation som: Hvad går godt i dit liv og hvad er svært i dit liv. Vi tager forskellige temaer og forholder dem til en evt. minimal rest af en spiseforstyrrelse (grad 1-2) og til HSP- sensitiviteten. Der opstår stor tillid, samhørighed og tillid i denne gruppe, som selvfølgelig har stor grad af tavshedspligt.

1.mere om sensitivitet, og hvordan vi ser den.
2.din sensitivitet som barn, mor, far, søskende i din familie.
3.tiden i skolen – evt. i arbejdslivet
4.hvad gør vi for at passe på os selv? Hvad har du gjort for at passe på dig? Fordele og ulemper.
5.supplerende forståelser og indøvning af teknikker og “fiduser” bl.a. fra mindfullness-metoderne.

Gruppen ledes af:
Ledende psykoterapeut Theresa Abegg

Tid og sted

mail: theresa@abeggbro.dk