Livskompetence – hvad er det?

Livskompetence er sagt på en kort måde: at kunne finde ud af at leve dit live på en måde der føles god – både i forhold til dig selv og i samspil med andre mennesker og helheden.

Du er født med rigtig mange kompetencer. Når du får den rette forståelse og støtte giver det dig mulighed for at udvikle og bruge alle disse kompetencer. Dine kompetencer er bl.a. dine 8 intelligenser og din sociale arv.

Intelligensprofilerne *

  • Musikalsk intelligens
  • Kropslig intelligens
  • Logisk/matematisk intelligens
  • Sproglig intelligens
  • Rumlig/visuel intelligens
  • Social intelligens
  • Personlig intelligens
  • Naturalistisk intelligens

Intelligens er ikke et spørgsmål om, hvor meget vi ved, men et spørgsmål om, hvordan vi gebærder os, når vi ikke ved hvad vi skal gøre.

HSP
At have det personlighedstræk: “HSP- Særlig Sensitivie Person” er en stor resource. Lærer du ikke at leve rigtigt godt med dette HSP, kan du føle dig anderledes end din familie og dine venner. Hvis denne følelse præger dit liv, kan det føre til dårligt humør, dårlig trivsel, depression, angst m.v.

Det kan også forveksles med ADHD, ADD eller det at være introvert (indadvendt).

Vi har 20 års erfaring I at få denne skæve udvikling rettet op, så du igen kommer til at fungere og udvikle alle dine kompetencer.

* Howard Gardner

: De mange intelligenser
Howard Gardner, amerikansk psykolog, udgav i 1983 den banebrydende bog ” Frames of mind” hvori han gjorde op med det traditionelle syn på intelligens og redegjorde for en bredere tilknytning af begrebet. Gardner definerer intelligens således.” En intelligens medfører evner til at løse problemer eller skabe produkter, som har en virkning i en bestemt kulturel sammenhæng eller samfund”. En af Gardners hovedpointer er,at mennesket ikke kun er i besiddelse af et intelligensmodul, men i stedet er udstyret med flere selvstændige intelligensprofiler.