Metoder

Relationsorienteret psykoterapi

 • Vores metode er integrativ og vi arbejder primært med relationsorienteret terapi .
 • Vores behandling forudsætter, at der opbygges et tillidsforhold mellem terapeut(-erne) og den enkelte person.
 • Ved børn og unge er samarbejde med familien også vigtigt.
 • Vi laver en kognitiv ramme gennem aftale om målsætning og evaluering af mål.
 • Vi kan blandt andet supplere med kropsterapi, kunstterapi og ernæringsterapi.

Hvordan forløber terapien?

Efter telefonisk henvendelse bestilles den visiterende forsamtale som er en uforpligtende samtale. Ved samtalen får du indtryk af terapeuten og stedets atmosfærde. terapeuten få et bredt indblik i din motivation til at gøre noget dræstisk ved din situation, din sygdomserkendelsesamt dine/jeres evner til sygdomsændring. Det betyder blandt andet at du/I efter samtalen,  går ind i en nødvendig beslutningsproces, om et endeligt “ja” til at gå ind i terapiforløbet.

Når terapiforløbet starter, er det oftes med individuel terapi og individuel rådgivning, som herefter suppleres med ernæringsterapi og grupper med forskellige metoder. De personer der tidligere har gået i en del i samtaleterapi kan starte i kropsterapi.

Forløbet rundes af med rehabiliteringsdelen, hvor det at få et hverdagsliv og et ungdomsliv med uddannelse, fritidsinteresser, jobs og venner til at fungere er hovedfokuset. Hele den sociale udvikling kan have meget at indhente på dette tidspunkt af behandlingen

Det afgørende for processen er den tillid og forståelse, som opstår mellem terapeuten og det menneske, der er berørt af lidelsen:

Terapeuternes vigtigste funktioner :

 • Vi styrker en udviklingsproces frem mod et realistisk liv.
 • Vi afdækker mønstre, der fastholder lidelsen.
 • Vi holder et målrettet fokus til ændring af den destruktive adfærd, – til holdbare sunde vaner.
 • Vi understøtter at der sættes ord og billeder på de svære følelser og tanker.
 • Vi vi udvikler en skelneevne, så det bliver muligt at eksternaliserer og gennemskue “fortryllelsen”
 • Vi arbejder i personens eget tempo.

Du lærer at skelne mellem de svære tanker og følelser, der driver dig som menneske til at leve gennem en spiseforstyrrelse og de tanker og følelser der ønsker et normalt tilbage.                                                                                                                                                          Du arbejder med ambivalensen, hvor der på den ene side ønskes et positivt liv og på den anden side fastholdes du i de negative mønstre.     Du påtager dig at rykke ved disse fastlåste regler og systemer.

Hvorfor behøves hjælp?

Fordi det er en psykisk lidelse/sygdom, som kan medfølge indlæggelse på psykriatisk afd. Fordi en spiseforstyrrelse undergraver identitet, selvværd og helbred. Fordi en spiseforstyrrelse styrer og kontrollerer personen og familien. Alle der er berørt af en spiseforstyrrelse har tit brug for lægelig rådgivning og terapeutisk hjælp.

Vores terapier henvender sig til personer i alle aldre og alle faser af en spiseforstyrrelse:

 • Når mistanken om en spiseforstyrrelse melder sig gives rådgivning til familien. I de første stadier af en spiseforstyrrelse er en tidlig indsats vigtig, for at bevare en god helbredende prognose. Dette giver den bedste mulighed for at få den skadelige udvikling stoppet og vendt, så ivet kan leves videre.
 • For en person der er kommet længere ind i spiseforstyrrelsen er behandlig via det offentlige nødvendigt. I skal via egen læge søge behandling. Denne ansøgning sendes til den visiterende central Stolpegården i gentofte. Denne speciale afd. indkalder til den første samtale. herefter visiteres du til pågældende hospital, der passer til dit behov. Dette er oftest en nødvendighed for at finde vej ud. I ventetiden, indtil pladsen i det offentlige regi er aktiv, kan du starte det motiverende terapiforløb hos Abegg & Bro. (Læs ovenfor)
 • Efter en hospitalsbehandling er det nødvendigt at stabiliserer og derved forebygge tilbagefald. Der behøves støtte til at vende tilbage til det sociale vandte milijø, så den nye oprindelige livsform kan blive en langvarig realitet, uden tilbagefald. Denne reahabiliteringsfase understøtter Abegg & Bro på forskellige måder, med individuelle tilpassede indsatser. Det kan være i form af terapier, bostøtte eller rehabiliteringsgrupper.